Vítejte na stránkách školení obsluh MV

  • Školení provádí odborně způsobilá osoba Tomáš Hejl - Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik - Zkušební komisař  obsluhy (manipulačních) motorových vozíků. Školení je prováděno dle osnovy, která byla schválena certifikačním orgánem pro certifikaci osob SZÚ, s.p. Brno.

 

  • Školení pro firmy se provádí po domluvě v prostorách firmy objednavatele školení, nebo mnou pronajatého místa v logistickém centru. V případě individuálního školení soukromých osob se provádí v mnou pronajatém místě.

 

  • Věková hranice žadatele musí být minimálně 18let v době zahájení praktického výcviku, Zdravotní stav obsluhy MV přihlášeného do základního školení je nutno ověřit u obvodního lékaře nebo u lékaře poskytujícího pracovnělékařské služby před zahájením praktického výcviku (vztahuje se na zakladní školení). Další sledování zdravotní způsobilosti spadá do povinnosti provozovatele. Po úspěšném absolvování školení vám bude vystavený průkaz obsluhy MV či potvrzena platnost průkazu na 12měsíců.

 

  • Žadatel odevzdá vyplněnou přihlášku, posudek o zdravotní způsobilosti (pouze při základním školení), 1x průkazovou fotografii (pouze při základním školení). Dokumenty jsou ke stažení v nabídce "Dokumenty ke stažení"
 
 
 
TOPlist