Certifikáty

CERTIFIKÁT ZPŮSOBILOSTI - ODBORNÝ ZNALEC BEZPEČNOSTI PRÁCE A PREVENCE RIZIK - ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ OBSLUHY (MANIPULAČNÍCH) MOTOROVÝCH VOZÍKŮ
 

  


OSVĚDČENÍ - K PROVÁDĚNÍ KONTROL TECHNICKÉHO STAVU PŘENOSNÝCH ŽEBŘÍKŮ A REGÁLŮ