Školení MV

  • ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ - školení je určeno pro uchazeče bez oprávnění k obsluze motorových manipulačních vozíků

                                   

                               Třída:       I - elektrické vozíky

                                              II - vozíky se spalovacím motorem

 

                               Druh:       A - plošinové, nízkozvižné, tažné a tlačné ručně vedené

                                              B - plošinové, nízkozvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením

                                              C - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením

                                              D - vysokozvižné ručně vedené

                                              E - vysokozvižné s pákovým řízením

                                              W1 - vysokozvižné s volantovým řízením do 5 t nosnosti

                                              W2 - vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 t nosnosti

                                              G - vysokozvižné se zdvihací plošinou

                                              Z - zvláštní vozíky

Po absolvování tohoto školení a úspěšného složení teoretické a praktické zkoušky bude uchazeči vystaven průkaz obsluhy motorových manipulačních vozíků (mezinárodní, podnikový)

 

 

 

  • ROZŠIŘUJÍCÍ ŠKOLENÍ - školení je určeno pro uchazeče, kteří již vlastní jednu z výše uvedených tříd MV / druh a chtějí získat opravnění na další třídu MV / druh

Po absolvování tohoto rozšiřujícího školení a úspěšné složení teoretické a praktické zkoušky bude uchazeči rozšířen stávající  průkaz obsluh motorových manipulačních vozíků o požadovanou třídu či druh o které si podal přihlášku.

 

 

 

  • OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ OBSLUH MV - školení je určeno pro uchazeče co již vlastní průkaz obsluhy MV. Každá obsluha MV by měla absolvovat 1x za 12měsíců opakované školení.

Po absolvování tohoto školení je uchazeči potvrzeno do průkazu obsluhy MV opakované školení s platnostní na 12měsíců. V případě, že obsluha MV neabsolvuje toto školení v uvedeném termínu, průkaz pozbývá platnosti do doby absolvovaní školení obsluh MV.