Druhy školení


Základní školení

Školení je určeno pro uchazeče bez oprávnění k obsluze motorových manipulačních vozíků.

Třída:
I - elektrické vozíky
II - vozíky se spalovacím motorem

Druh:
A - plošinové, nízkozvižné, tažné a tlačné ručně vedené
B - plošinové, nízkozvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
C - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
D - vysokozvižné ručně vedené
E - vysokozvižné s pákovým řízením 
W1 - vysokozvižné s volantovým řízením do 5 t nosnosti
W2 - vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 t nosnosti
G - vysokozvižné se zdvihací plošinou
Z - zvláštní vozíky

Po absolvování tohoto školení a úspěšného složení teoretické a praktické zkoušky, bude uchazeči vystaven průkaz obsluhy motorových manipulačních vozíků (mezinárodní, podnikový).


Opakované školení

Školení je určeno pro uchazeče co již vlastní průkaz obsluhy motorových manipulačních vozíků. Každá obsluha MV by měla absolvovat 1x za 12měsíců opakované školení.
 

Po absolvování tohoto školení je uchazeči potvrzeno do průkazu obsluhy MV opakované školení s platnostní na 12měsíců. V případě, že obsluha MV neabsolvuje toto školení v uvedeném termínu, průkaz pozbývá platnosti do doby absolvovaní školení obsluh MV.


Rozšiřovací školení

Školení je určeno pro uchazeče, kteří již vlastní jednu z výše uvedených tříd  / druhů a chtějí získat oprávnění na další třídu / druh.
 

Po absolvování rozšiřujícího školení a úspěšné složení teoretické a praktické zkoušky, bude uchazeči rozšířen stávající průkaz obsluh motorových manipulačních vozíků o požadovanou třídu či druh o které si podal přihlášku.